2015. gada konkursa 2.kārtas dalībnieki

VOKĀLĀ MĀKSLA

STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE

PŪŠAMINSTRUMENTU/SITAMINSTRUMENTU SPĒLE

KLAVIERSPĒLE