Marta Elizabete Smilga
2919

Vecums: 15 gadi
Mācību iestāde,
klase/kurss,
specialitāte,
pedagogs:
Valmieras mūzikas skola vijoļspēles 9.klase, pedagoģe Maija Ozola, koncertmeistare Aira Rulle
Komentāri: