Eva Ter-Sarkisova
1456

Vecums: 11 gadi
Mācību iestāde,
klase/kurss,
specialitāte,
pedagogs:
E.Darziņa mūzikas vidusskola, 5.klase Pedagogs - Nellija Sarkisjana Koncertmeistars- Lilija Sarkisjana
Komentāri: