Katrīna Kate Kļaviņa
2143

Vecums: 10 gadi
Mācību iestāde,
klase/kurss,
specialitāte,
pedagogs:
Mārupes Mūzikas un mākslas skola 3.klase, Flautas spēle Pedagogs Sanita Šuriņa Koncertmeistars Madara Kalniņa
Komentāri: