Laura Daugele
1182

Vecums: 11 gadi
Mācību iestāde,
klase/kurss,
specialitāte,
pedagogs:
Em.Dārziņa mūzikas vidusskola, 4. klase, klavierspēle, ped. Ligita Muižaraja
Komentāri: