Latvijas talantu konkurss
“Ineses Galantes Talanti”

2015. gadā „Ineses Galantes fonds” sadarbībā ar “Olainfarm”, “Rietumu Bankas labdarības fondu” un “Latvijas dzelzceļu” īsteno projektu „Ineses Galantes talanti”. Projekta ietvaros tiek īstenota atbalsta programma Latvijas talantiem mūzikā – “Ineses Galantes fonds” konkursa kārtībā meklē un prezentē valsts spilgtākos jaunos māksliniekus, lai Latvija varētu iepazīt un lepoties ar saviem patiesajiem dārgakmeņiem – saviem talantiem. Konkursa rezultātā atklātajiem talantiem nepieciešams tālāks atbalsts, profesionāla uzmanība un iespējas, kā arī sabiedrības novērtējums. „Ineses Galantes fonds” par savu uzdevumu uzskata Latvijas jauno talantu popularizēšanu gan Latvijā, gan ārvalstīs, dažādos veidos nodrošinot konkursa laureātu turpmāko profesionālo attīstību.

KONKURSA MĒRĶI UN UZDEVUMI

 • Atklāt talantīgus jaunos izpildītājmāksliniekus Latvijā;
 • Veicināt bērnu un jauniešu profesionālo interesi par klasisko mūziku;
 • Atbalstīt un popularizēt Latvijas talantus;
 • Motivēt jaunos mūziķus attīstīt savu talantu un prasmes;
 • Nodrošināt jauno izpildītājmākslinieku darbību Latvijā un ārpus tās.

KONKURSA DALĪBNIEKI
Konkurss norit četrās specialitātēs:

 • vokālā māksla;
 • stīgu instrumentu spēle;
 • pūšaminstrumentu / sitaminstrumentu spēle;
 • klavierspēle.

Konkursa dalībniekiem nav vecuma ierobežojumu.
Konkursā var piedalīties arī 2014. gada konkursa dalībnieki un laureāti.

KONKURSA NORISE
Konkurss tiek organizēts trijās kārtās:

I kārta:
UZMANĪBU – pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš!
Līdz 2015. gada 18. februārim (ieskaitot) elektroniski jāiesūta:

 1. Elektroniski aizpildīta pieteikuma anketa (pieejama konkursa mājaslapā www.inesesgalantestalanti.lv, sadaļā “Nolikums”);
 2. Hipersaite uz videoierakstu (YouTube) līdz 10 minūtēm – brīvas izvēles programma. Videoieraksts var būt veikts ar jebkāda tipa videokameru (tai skaitā telefonā iebūvētu kameru), taču videoierakstam gan vizuāli, gan skaņas ziņā jābūt skaidram un saprotamam. Video nosaukumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, vecums, skaņdarbu komponista vārds un uzvārds, skaņdarba nosaukums;
 3. Fotogrāfija publicitātei;
 4. Radošā biogrāfija (CV);
 5. Dzimšanas apliecības vai pases kopija.

I kārtas rezultāti tiks paziņoti 2015. gada 1. martā konkursa mājaslapā.

II kārta:
Jāatskaņo brīvas izvēles divi kontrastējoši skaņdarbi ar kopējo hronometrāžu līdz 15 minūtēm (skaņdarbus no I kārtas atkārtot nav atļauts).

II kārta noritēs:
13. martā – Vidzemes koncertzāle “Cēsis”
14.-15. martā – Rīgas 3. mūzikas skola
17. martā – Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola
19. martā – Ventspils Jaunrades nams

II kārtas rezultāti tiks paziņoti 2015. gada 25. martā konkursa mājaslapā.

III kārta:
Jāatskaņo brīvas izvēles divi kontrastējoši skaņdarbi līdz 15 minūtēm (viens no skaņdarbiem var būt no iepriekšējām kārtām).

III. kārta noritēs 19. aprīlī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē.
Laureātu apbalvošana notiks 19. aprīļa vakarā.

KONKURSA NOSACĪJUMI
Konkursa norise ir atklāta.
Konkursa dalībnieki apņemas piedalīties visās konkursa kārtās, kurām viņi kvalificējas, kā arī visos mēģinājumos un koncertos, kas saistīti ar konkursu.
Konkursa organizētājiem ir tiesības izmantot un apstrādāt uz konkursa I kārtu iesūtītos videomateriālus un veikt vai atļaut veikt konkursa norises fiksāciju, vienlaikus iegūstot fonogrammas producenta tiesības, kā arī tiesības bez termiņa un skaita ierobežojuma atļaut publiskot fonogrammu radio ēterā, internetā un uzglabāt arhīvā (ar publisku pieejamību).
Konkursa organizētājiem ir tiesības publiskot pieteikumā un tā pielikumos norādīto informāciju (izņemot pases datus) par konkursa dalībniekiem un to fotogrāfijas, kā arī publiskot konkursa rezultātus. Nepieciešamības gadījumā organizatoriem ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par konkursa dalībnieku.
Žūrijai ir tiesības nepiešķirt visas prēmijas, kā arī dalīt vienu prēmiju starp vairākiem dalībniekiem. Žūrijas lēmums nav apstrīdams.

PUBLIKAS BALSOJUMS
No 2015. gada 7. marta konkursa mājaslapā (www.inesesgalantestalanti.lv) notiek publikas balsojums kategorijā “Publikas simpātija”. Mājaslapā tiek izvietoti to dalībnieku videoieraksti, kuri ir izvirzīti konkursa II kārtai.

KONKURSA ŽŪRIJAS KOMISIJA UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Konkursu vērtē profesionāla un kompetenta žūrijas komisija, kuras sastāvu apstiprina “Ineses Galantes fonds”. Dalībnieku sniegums tiek vērtēts 25 punktu sistēmā. Žūrijas komisijas punktu vērtējums netiek publiskots. Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. Vērtējot konkursa dalībniekus, žūrija ņem vērā:

 • dalībnieka personības spilgtumu;
 • tehniskās iemaņas;
 • izpildījuma māksliniecisko augstvērtīgumu;
 • izvēlētā repertuāra atbilstību;
 • dalībnieka artistiskumu.

BALVAS
Katrā kategorijā tiks piešķirta:

1. vieta

 • Laureāta diploms un 500 EUR naudas balva;
 • Uzaicinājums uzstāties festivālā “Summertime – aicina Inese Galante” Dzintaru koncertzālē 2015. gada augustā;
 • Mācību stipendija 100 EUR mēnesī uz 6 mēnešiem (kopsummā 600 EUR);

2. vieta

 • Laureāta diploms un 300 EUR naudas balva;
 • Iespējas uzstāties “Ineses Galantes fonda” rīkotajos koncertos;
 • Mācību stipendija 100 EUR mēnesī uz 6 mēnešiem (kopsummā 600 EUR);

3. vieta

 • Laureāta diploms un 100 EUR naudas balva;
 • Mācību stipendija 100 EUR mēnesī uz 6 mēnešiem (kopsummā 600 EUR);
 • Apkopojot publikas balsojuma rezultātus, tiek piešķirta “Publikas simpātijas” balva;
 • Laureāti iegūst iespēju bez dalības maksas piedalīties festivāla “Summertime” ieskaņas meistarklasēs 2015. gada augustā.

SAISTĪTIE PASĀKUMI
II kārtas ietvaros “Ineses Galantes fonds” organizēs tālākizglītības seminārus konkursa dalībnieku pedagogiem ar teorētisko un praktisko daļu. Tālākizglītības semināru dalībnieku apliecības tiks izsniegtas konkursa III kārtas norises dienā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē.

KONTAKTINFORMĀCIJA
E-pasts: toms.ostrovskis@inessagalante.com
Tālrunis: 00 371 25260290
Konkursa mājaslapa: www.inesesgalantestalanti.lv