2022. gada konkursa fināla kārtas dalībnieki

Vokālā māksla

 • Katažina Dudareva
 • Irina Dzodcojeva
 • Kate Elza Freimane
 • Jeļizaveta Galkina
 • Valters Gleške
 • Gunta Greisle
 • Beāte Karlsberga
 • Inna Kločko
 • Kitija Mināte
 • Germans Mironenko
 • Paula Osemļjaka
 • Linda Pētersone
 • Max Roomsky

Taustiņinstrumentu spēle

 • Andrejs Avramecs
 • Eva Blumberga
 • Rihards Dambītis
 • Aleksandrs Komka
 • Sandija Leja
 • Marija Virki

Stīgu instrumentu spēle

 • Arina Bardova
 • Ilva Bāliņa
 • Emīlija Bukša
 • Poļina Hļebņikova
 • Sofija Ivahnova
 • Matvei Trishkin

Pūšaminstrumentu / Sitaminstrumentu spēle

 • Anna Bacunova
 • Ilva Ešenvalde
 • Martins Heislers
 • Elīza Ieva Isakova
 • Anna Marija Kubecka
 • Reinis Lozbers
 • Austra Svikle
 • Jakovs Šaldovs

Uzmanību, fināla kārtas dalībnieki! Žūrija lūdz visus finālistus pārliecināties, ka iesniegto programmu hronometrāžas nepārsniedz nolikumā minētās. Gadījumos, kad hronometrāžas ierobežojums netiek ievērots, žūrijai ir tiesības priekšnesumu pārtraukt.

Žūrija vēlas sirsnīgi pateikties visiem konkursa dalībniekiem, viņu pedagogiem un vecākiem par iesūtītajiem video ierakstiem!