Sofiia Lanskaia
6436

Vecums: 10 gadi
Mācību iestāde,
klase/kurss,
specialitāte,
pedagogs:
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola / 4 / arfa spēlē / Inita Neilande /
Komentāri: