Marta Litvinova
1940

Vecums: 12 gadi
Mācību iestāde,
klase/kurss,
specialitāte,
pedagogs:
Zanes Ludboržas mūzikas skola, 7. klase izglītības programma Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle 20V212011 Zane Ludborža
Komentāri: