Zita Toma
4411

Vecums: 12 gadi
Mācību iestāde,
klase/kurss,
specialitāte,
pedagogs:
Ādažu mākslas un mūzikas skola, 5. akordeona klase, pedagogs Regīna Rūrāne
Komentāri: