Daniela Grugule
8937

Vecums: 13 gadi
Mācību iestāde,
klase/kurss,
specialitāte,
pedagogs:
Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 7. klavieru klase.Pedagogs-Antra Kornejeva
Komentāri: