Ankits Tripathi
2005

Vecums: 11 gadi
Mācību iestāde,
klase/kurss,
specialitāte,
pedagogs:
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola, 5 klase, vijole, D.Kezbere. N.Barteneva
Komentāri: