Zita Toma
1738

Vecums: 10 gadi
Mācību iestāde,
klase/kurss,
specialitāte,
pedagogs:
Ādažu mākslas un mūzikas skola, 3. klase akordeona spēle, pedagogs Regīna Rūrāne
Komentāri: