Lelde Pūcīte
1388

Vecums: 9 gadi
Mācību iestāde,
klase/kurss,
specialitāte,
pedagogs:
Emīla Dārziņa mūzikas skola, 3.klase, flautas specialitāte, skolotāja Maija Zandberga, koncertmeistars Jānis Rinkulis.
Komentāri: