Karīna Mazūra
1817

Vecums: 18 gadi
Mācību iestāde,
klase/kurss,
specialitāte,
pedagogs:
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola; 3. kurss; sitaminstrumentu spēle; pedagogs - Atis Vintuks; koncertmeistere - Elana Kuzina.
Komentāri: