Viktorija Martiņuka
2345

Vecums: 18 gadi
Mācību iestāde,
klase/kurss,
specialitāte,
pedagogs:
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola, 2. kurss, klavierspēle, pedagogs Iveta Pinkule
Komentāri: