Gita Rebeka Dirveika
1984

Vecums: 22 gadi
Mācību iestāde,
klase/kurss,
specialitāte,
pedagogs:
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola, IIIb kurss, Vokālā mūzika, pedagogs - Natalija Kozlova, koncertmeistare - Maija Sazonova
Komentāri: