Lidija Dakša
1448

Vecums: 15 gadi
Mācību iestāde,
klase/kurss,
specialitāte,
pedagogs:
Rīgas 10. vidusskola, 9. klase, pedagogs Ludmila Moroza, koncertmeistars Ludmila Dobžinecka
Komentāri: