PUBLIKAS BALSOJUMS

Katrīna Paula Felsberga
84

Vecums: 20 gadi
Mācību iestāde,
klase/kurss,
specialitāte,
pedagogs:
PIKC NMV Rīgas Doma kora skola, 4.kurss, vokālā nodaļa, Ance Purmale, Tatjana Semjonova
Lai nodrošinātu godīgu un vienlīdzīgu balsojumu, mājas lapas administratori izmanto IP adrešu analīzes algoritmus.
Žūrijas komisija patur tiesības anulēt balsojumus, par kuru godīgumu pēc IP adrešu analīzes radušās pamatotas šaubas.

Komentāri: