PUBLIKAS BALSOJUMS

Marta Litvinova
898

Vecums: 12 gadi
Mācību iestāde,
klase/kurss,
specialitāte,
pedagogs:
Zanes Ludboržas mūzikas skola, 7. klase izglītības programma Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle 20V212011 Zane Ludborža
Lai nodrošinātu godīgu un vienlīdzīgu balsojumu, mājas lapas administratori izmanto IP adrešu analīzes algoritmus.
Žūrijas komisija patur tiesības anulēt balsojumus, par kuru godīgumu pēc IP adrešu analīzes radušās pamatotas šaubas.

Komentāri: