PUBLIKAS BALSOJUMS

Alise Siliņa
933

Vecums: 17 gadi
Mācību iestāde,
klase/kurss,
specialitāte,
pedagogs:
Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola, 1. kurss, akordeona spēle, pedagogs Vineta Golubkova
Lai nodrošinātu godīgu un vienlīdzīgu balsojumu, mājas lapas administratori izmanto IP adrešu analīzes algoritmus.
Žūrijas komisija patur tiesības anulēt balsojumus, par kuru godīgumu pēc IP adrešu analīzes radušās pamatotas šaubas.

Komentāri: