PUBLIKAS BALSOJUMS

Zane Baltābola
211

Vecums: 24 gadi
Mācību iestāde,
klase/kurss,
specialitāte,
pedagogs:
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, IV kurss, stīgu instrumentu spēle-vijoļspēle, doc. Terēzes Zībertes-Ijabas klase, kcm. - Sanita Glazenburga
Lai nodrošinātu godīgu un vienlīdzīgu balsojumu, mājas lapas administratori izmanto IP adrešu analīzes algoritmus.
Žūrijas komisija patur tiesības anulēt balsojumus, par kuru godīgumu pēc IP adrešu analīzes radušās pamatotas šaubas.

Komentāri: